Generic placeholder image

Indføring i nyt

Indføring af ny viden i virksomheden skal ske så effektivt som muligt. Ud fra et driftsøkonomisk synspunkt mener mestersTJEK at korte, præcise, effektive og involverende kurser er mere gavnlige end lange kurser. Lange kurser kan indeholde gode momenter af hygge og det er god personalepleje; men det er ikke altid at det kan passe sammen med driften.

Forebyggelse er en af mestersTJEKs store kompetencer - vi ser struktur i arbejdsdagen som en vigtig ting i et godt (virksomheds)liv.
Med til strukturen hører også at tilpasse indføring i nyt på en effektiv og skånsom måde - for både virksomhed og medarbejdere. Indføringen skal desuden gøres så den let kan følges op på. Der er ting som vi skal kunne; men som vi ikke arbejder med hver dag - derfor er det hensigtsmæssigt at indføring i nyt kan matche vedligeholdese af af den nye kompetence.

mestersTJEK har lavet intern træning i alt fra programmering over persondataforhold og kvalitetsledelse til brandøvelser. Vi har mulighed for at afholde træning af

  • enkeltpersoner
  • flere medarbejdere fra samme virksomhed og
  • grupper fra forskellige virksomheder

afhængig af behov og specialiseringsgrad.

Generic placeholder image

Løbende vedligeholdelse af kompetence

Ud over at være en arbejdsgiverforpligtelse, giver løbende vedligeholdelse af kompetencer rigtig god mening.
Kravene kan være virksomhedens egne, eller være stillet af lovgivningen eller af virksomhedens interessenter.

Vi ved alle, at den muskel man ikke benytter til daglig sygner hen og bliver mindre stærk.
Kun ved træning kan styrken vedligeholdes. For administrative og tekniske kompetencer er det desuden vigtigt at vedligeholdelsestræning matcher det indflærte og de definerede krav.
Vi ved også, at det ikke altid er let at komme tilbage til skolebænken når man har været væk fra den i lang tid.

Derfor skal træning være specifik og klart defineret så det sikres, at opmærksomheden holdes og at effektiv indlæring sker.

mestersTJEK afholder generelle kursrs som kan indgå i jobrotationsordningen. Kontakt dit jobcenter om dette.

Virksomhedstilpassede kursrs tager udgangspunkt i din virksomhed, i dine instruktioner og i virksomhedens interne krav. Virksomhedstilpassede kursus kan ikke indgå i jobrotationsordningen.
mestersTJEK giver gerne et tilbud på kursus tilpasset dig og din virksomhed.

Generic placeholder image

Generelle kurser

Se listen over generelle kurser her.

De generelle kurser kan give inspiration til fx virksomhedstilpassede kurser og giver et indtryk af mestersTJEKs erfaringer indenfor træning og efteruddannelse.

Kursussteder

Kurser kan afholdes i din virksomhed eller på et af de flere kursussteder, vi har fundet.
P.t. anvender mestersTJEK kursussteder i Århusområdet, på Fyn og på Midtsjælland.
Vi lægger os i selen for at mindske tiden på landevejen.

Virksomhedstilpassede kurser

Virksomhedstilpassede kurser kan afholdes på et af kursusstederne eller i din virksomhed.
Er der tale om fx et sikkerhedskursus eller et kursus om persondataforhold, kan det afholdes i din virksomhed/dit anlæg, for at få den optimale sammenkobling af teori og praksis.
mestersTJEK stiller med kursusmateriale, PC, projektor og egne peronlige værnemidler, din virksomhed leverer lokaler mm.