Generic placeholder image

om persondata

Sikring af persondata og deres anvendelse er blevet vigtigere. Persondata er meget mere end de data som flyder over internettet i mails og opslag.
Måske kan mestersTJEKs simple "Persondatapolitik" give dig inspiration.
En god persondatakultur er vigtig i enhver virksomhed og ansvaret for at persondata håndteres korrekt er alene dit.
Det kan være svært at definere persondata 100% entydigt; men det er en større risiko for dig ikke at have gjort noget.

mestersTJEK hjælper med at finde hoved og hale på persondata. Vi ser både på arten af oplysninger, den måde oplysningerne arkiveres på, den måde de anvendes på og eventuelt kontakter vi involverede interessenter og leverandører.

Generic placeholder image

Persondata i din virksomhed

De fleste virksomheder har personoplysninger i den administration, der kræves via lovgivningen (lønningsbogholderi, ferielister, instruktion, efteruddannelser mm); men der kan være langt flere personoplysninger som indsamles og anvendes af ren og skær bekvemmelighed.
Du skal kortlægge hvilke personoplysninger der er tale om og hvordan de arkiveres, anvendes, sikres og bortskaffes. Og, du skal nøje overveje om der er behov for at de personere, som afgiver personoplysninger skal give dig et samtykke til at gemme og behandle dem.
Dine medarbejdere skal muligvis underskrive en samtykkeerklæring og du skal ALTID sikre dig at det er klart for medarbejderne hvad der registreres og hvad det anvendes til. Ansvaret er virksomhedens - du er dataansvarlig.

mestersTJEK har skemaer du kan anvende til selv at kortlægge hvilke personoplysninger din virksomhed lagrer og behandler.

Generic placeholder image

Behandling og sikring

Hvis du anvender fx et webhotel til din hjemmeside og til din mail, anvender du en databehandler. Du skal så have en aftale med denne om hvordan data behandles, sikres og bortskaffes.
Kun få databehandlere giver mulighed for individuelle aftaler. Det er typisk "one size fits all".
Som arbejdsgiver skal du sikre dine medarbejderes data, herunder de registreringer du har fx om efteruddannelse.
mestersTJEKs ejerkreds har været igennem dette for mere end 10 år siden og vi kender til

  • udfordringerne med at etablere og vedligeholde samtykker
  • behandlerinstruktioner og
  • forhandling med web-hoteller

mestersTJEK kan rådgive dig og hjælpe dig med at finde den IT-samarbejdspartner du har brug for for at DU kan opfylde gældende krav.