Generic placeholder image

Forebyggelse

Det vigtigste for en service- eller produktionsvirksomhed er måske alt det forebyggende arbejde der foregår i virksomheden. Det holder nemlig virksomheden ude af myndighedernes søgelys.

Forebyggelse er en af mestersTJEKs store kompetencer - vi ser struktur i arbejdssagen som en vigtig parameter i et stile og roligt virksomhedsliv.
Som du og mange andre, vil vi hellere bruge tiden på at drive vores forretning end på at diskutere med myndigheder om ting som kunne være undgået. Se eventuelt "Arbejdsprocesser og risikovurdering".

Men - forebyggelse gør det naturligvis ikke alene.
De regelmæssige myndighedkontakter kan i høj grad lettes ved en god virksomhedsdrift, med en god virksomhedskultur og indarbejdede instruktioner og rutiner. Andre myndighedskontakter, som vi måske kun har lejlighedsvis kan være mindre lette at håndtere. Om- og tilbygninger, tilladelser om brug af køretøjer, bygninger eller arealer, tilsyn, ombygninger af maskiner, spildevandstilladelser og dispensationer er eksempler.
Har du allerede gode rutiner for de periodiske myndighedskontakterer kan du støtte dig moralsk til dem. At der er orden i virksomheden, gør automatisk tilgangen lettere.

mestersTJEK er klar til at hjælpe dig hvor du har behovet.

Generic placeholder image

Arbejdsgangen

mestersTJEK starter altid med en kortlægning af forholdet. Uanset om det er din henvendelse til myndigheden eller mndighedens henvendelse til dig.

Kortlægningen danner et komplet billede af sagen og det er en stor fordel for alle involverede at have et god og klart billede af hvad der er i spil.

Igennem sagsforløbet er mestersTJEK virksomhedens agent og rådgiver.
Vi diskutere den mest hensigtsmæssige fremgangsmåde med dig og formulere fx strategi og svarskrivelser.

I mange tilfælde er der tale om en kortere afklaring og et kort sagsforløb.

Generic placeholder image

Brobygning - åbne døre

Meget er sagt om hvordan man bør tale med hinanden. mestersTJEK har lang erfaring i samtale hvordan der skal kommunikeres med regelgivere på alle planer.

Jf forvaltningsloven skal myndigheder kommunikere på en måde som du forstår, men det er ikke altid at det er sådan. Mange har travlt og falder tilbage til det de er bedst til. Har du modtaget en skrivelse i kancellistil, så kan vi "oversætte for dig". Kontakt os, vi hjælper gerne.

Har du et projekt, fx et ønske om en udvidelse, en udbygning eller en anden bygnings- eller arealanvendelse, så kan både den måde og den rækkefølge henvendelsen sker på, betyde stor forskel på både resultat og behandlingstid - og dermed på økonomien.

mestersTJEK har prøvet det før - både med danske og udenlandske myndigheder. Vigtigst er at du har fundet ud af hvad du vil og at du har noteret det ned, sås skal vi nok klare resten.