mestersTJEK begyndte i 2017 som et samarbejde imellem Finn Balle-Larsen og Carsten Gianelli om at realisere et IT-værktøj til kombineret dokumenthåndtering og arbejdsgangsstyring.
Målgruppen var virksomheder uden egen IT-afdeling; men med behov for at kunne anvende IT så meget som muligt i virksomhedens drift. Fra starten valgte vi at fokucere på de ikke-økonomiske områder - her henviser vi til virksomhedens revisor og bank.
mestersTJEK tager sig i stedet af områder som

 • persondataforhold
 • strukturering af arbejdsprocesser i virksomheden
 • ledelsessystemer, fx for kvalitet, sikkerhed, arbejdsmiljø eller miljø
 • APV, udvidet APV, nærved hændelser, medarbejderundersøgelser mm til hjælp i virksomhedens strukturerede lovpligtige arbejdsmiljøarbejde
 • valg af optimale IT-løsninger for virksomheden
 • beredskabs- og katastrofeplanlægning
 • træning af medarbejdere i ovenstående, gerne i virksomheden fx på ATEX-anlæg

Finn Balle-Larsen

Har en baggrund som mangeårig leder i Mærsk Olie-og Gas IT-afdeling og arbejder nu som selvstændig konsulent. Interne omlægninger og licensundersøgelser har væet en del af dagligdagen. Igennem tiden har ansvarsområderne spændt over

 • undersøgelse af platforme og licensforhold
 • implementering af netværksløsninger
 • forretningsgange i forbindelse med omlægninger af IT
 • forretningsgange i forbindelse med organisationsændringer

Finn driver hesteavl og hestetræning.

Carsten Gianelli

Carstens baggrund er i måle-og kvalitetsteknik. 2 årtiers arbejde som leder med myndigheds-, personale- og budgetansvar har givet en god ballast for at drive selvstændig virksomhed, i 2012 stiftede Carsten qa-tech ApS. I dag er flere af aktiviteterne flyttet til mestersTJEK. Igennem tiden har ansvarsområderne spændt over

 • træning af personale
 • arbejdsmiljøansvar
 • etablering af akkrediterede og EU-notificerede aktiviteter
 • udvikling af IT-baserede kvalitetshåndbøger og arbejdsmiljøledelsessystemer
 • udvikling af udstyr bl.a. betalingssystemer og måleudstyr til ATEX områder

Carsten er aktiv sportsdykker og er aktiv i MEM-netværket.