Generic placeholder image

Arbejdsprocesser og risikovurdering

mestersTJEK hjælper med at analysere arbejdsprocesser med henblik på optimering og forenkling. Mange arbejdsprocessser kan med fordel automatiseres; men det er ikke alle. Vi ser sammen på hvad du laver og hvor der er flaskehalse, dem tager vi så udgangspunkt i. mestersTJEK kan automatisere der hvor du sparer mest tid og får højest sikkerhed for resultatet. Vi kan hjælpe dig med forretningsprocesser og med alle former for ledelses- og kvalitetssystemer. Vi har erfaring indenfor AM, KLS, Norsok, ISO900x, ISO170xx, ISO14001, ISO2200x, ISO2700x

Risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring er værktøjer, der kan anvendes på alle aktiviteter. Risikobegrebet er derfor indbygget i de nyeste udgaver af alle ledelsesstandarder og anvendes som basis for både love og bekendgørelser.
mestersTJEK opfordrer til at virksomheder anvender risikobegrebet i så stor grad som muligt.
Der er penge i risikostyring, og virksomheder kan spare meget ved at identificere risici og prioritere aktiviteter.

Læs mere »

Generic placeholder image

Myndighedshåndtering

Vi har en lang baggrund i at arbejde med danske og udenlandske myndigheder. mestersTJEK kan være din rådgiver og bisidder i forbindelse med de sager du har med myndighederne. Vi har taget os af alt fra miljøgodkendelser over byggesager til ombygning af specialkøretøjer & arbejdsredskaber og godkendelse af maskiner og byggevarer.

Det koster ikke noget at spørge os. Kan vi ikke selv løse opgaven, ved vi med sikkerhed hvor du skal søge en løsning.

Læs mere »

Generic placeholder image

Træning og implementering

mestersTJEK kan tage sig af træning af dig og dine medarbejdere indenfor:

  • GDPR - persondataforhold
  • indføring i ledelsessystemer
  • etablering og drift af IT-systemer
  • arbejdsmiljøledelse
  • beredskabsplanlægning
  • vedligeholdelse af kompetencer

Hvorfor? Fordi et system der ikke er indarbejdet i virksomhedens dagligdag, kun er en dyr dødvægt!
Alle i virksomheden skal vide hvad der forventes og hvad der skal gøres.
mestersTJEK kan også hjælpe dig med at opfylde din arbejdsgiverforpligtelse i forhold til Lov om Arbejdsmiljø og hjælpe dig med implementering af systemer til din drift, vi kan også levere komplette online medarbejder-spørgeskemaundersøgelser.

Ved at lade mestersTJEK stå for træning af medarbejderne, opfylder du din arbejdsgiverforpligtelse og du bliver frigivet til at gøre det du er god til i din virksomhed.

Læs mere »

GDPR og persondata - Hot emne

Der er megen tale om reglerne for persondata. Fortvivl ikke! Det er talt op til mere end det er; men persondata er ikke kun det der er i et IT-system. Lad os sammen se på om du i virkeligheden har en udfordring eller ej. Hvis du har, så er vejen frem typisk IKKE store investeringer; men gode instruktioner og almindelig oprydning.


Generic placeholder image

Vi skal lære af vores fejl! Det er et godt grundlag for forbedring.

Du kender instruktioner og procedurer fra din hverdag - måske som noget besværligt? Sæt dem i system og få langt mere ud af den indsats du lægger i dem og få bedre styr på din virksomhed. Det er ikke raketvidenskab!


Generic placeholder image

Er du grøn? Det gælder om ikke at komme i det røde felt.

Alle aktiviteter er forbundet med risici/chancer. De kan give tab eller gevinst. mestersTJEK hjælper med at få arbejdsprocesserne på plads, så du kan fokucere på dit arbejde.

Generic placeholder image